Lite om Feel Your Needs

Feel your needs genomför kurser med namnet Communicate Your Needs som inspirerats av och bygger på Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication, NVC. I Sverige mest känt som Giraffspråket.

Göran Viren Sjögren har 15 års erfarenhet av att arbeta med ledarskaputbildningar och har genomfört mer än 100 st UGL-kurser.

Mötet med Marshall B Rosenberg blev en vändpunkt i livet och möjligheten att bidra till andra människor öppnades. De senaste tre åren har Göran arbetat med träningar som baserar sig på Marshall B Rosenbergs Nonviolent Communication. Göran är tränarkandidat och siktar på att på sikt bli certifierad Nonviolent Communication-tränare.

Göran har varit på Nonviolent Communication träningar med Marshall B Rosenberg vid ett antal tillfällen sedan 2004.  

viren.jpg

cirklar.jpg